ИКТ в учебната програма | Оценяване на e-Зрелостта на Вашето училище

ИКТ в учебната програма

Училището може да покаже доказателства за: Интегриране на ИКТ в учебната програма по отношение на  ученето и преподаването, и разбирането на персонала как се използват ИКТ в програмата, така че да се подобри  ученето.

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)