Инструкции | Оценяване на e-Зрелостта на Вашето училище

Инструкции

Въпросник за самооценка: Оценяване на e-Зрелостта на Вашето училище

Въпросникът, представен по-долу се използва с изследователски цели в рамките на проекта “Отворено откривателско пространство” (“Open Discovery Space - ODS”) и е насочен към работещите в училищата в Европа. Целта му е да се установят силните и слабите страни по отношение на Информационните и Комуникационни Технологии (ИКТ). Терминът ИКТ, използван в това проучване, се отнася до използването на информационни и комуникационни технологии в образованието като цяло. По този начин той се разбира като общо понятие, за да обхване всички възможни видове ИКТ с акцент върху приложения за електронно обучение за преподаване и учене.
Инструкции за участниците
Моля да отговорите на всички въпроси във всяка категория, посочвайки степента, в която Вашето училище отговаря на критериите.  За да отговорите възможно най-точно е препоръчително да се консултирате с директора на училището, други колеги и всякаква друга налична информация в училището, които биха Ви помогнали да покажете използването на ИКТ във Вашето училище. След като отговорите на въпросите, ще се покаже поле, в което да въведете Вашите данни (име на училище и е-мейл адрес за контакт), така че екипът на проекта да може да се свърже с вас. Ще се генерира диаграма, която показва как се е справило училището Ви във всяка категория.
Цялата информация остава поверителна и ще се използва само с изследователски цели. 

Преди да продължите моля отделете 5 минути, за да създадете Вашия акаунт. Ако вече имате акаунт и сте влезнали в системата, моля продължете към въпросника.
registration

 

ЕДИНИЦИ

  1. Ръководство и визия
  2. ИКТ в учебната програма
  3. ИКТ култура в училище
  4. Професионално развитие
  5. Ресурси и инфраструктура

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)